Suntem Indra Group S.R.L., o societate cu sediul social în București, Strada Lățea Gheorghe, nr. 4, bloc C59, scara 2, etaj 8, ap. 103, sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1646/2007 și cod unic de înregistrare cod fiscal RO20830475.
Avem ca domeniu principal de activitate, codul CAEN 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, iar reprezentantul nostru legal este administratorul, Ivana Ciprian Valentin.
În continuare găsești informațiile necesare cu privire la modul în care colectăm, stocăm și prelucrăm date personale.

Declarația noastră generală cu privire la protecția datelor

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, avem obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, orice date cu caracter personal pe care ni le furnizezi. Noi colectăm aceste date atunci când completezi un formular pe site-ul nostru, cu scopul de a ne contacta sau când te abonezi la newsletter. Scopul colectării acestor date este în principal de a comunica și de a-ți oferi informații utile pe care le-ai solicitat. Ai oricând opțiunea de a opta pentru ștergerea adresei tale de email sau a numărului tău de telefon din baza noastră de date. Informațiile non-private, care nu identifică o persoană anume, sunt supuse însă unei altfel de politici, cea de cookies, pe care o poți consulta mai jos. Dacă dorești să ștergem din baza noastră de date informațiile cu caracter personal furnizate de tine, ne poți scrie la adresa office@agri.shop.

Datele colectate și prelucrate din site

Compania noastră colectează, prin intermediul website-ului și prin comunicare directă prin email, următoarele tipuri de date:

 • Date cu caracter anonim care nu pot fi asociate sau nu pot duce la identificarea unei persoane.
 • Date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de email, telefon, localitate, județ, compania din care face parte persoana, funcția ocupată în cadrul companiei, CV.

Aceste date pot fi colectate în mai multe moduri: prin formularele pe care le completezi în site sau pe alte canale folosind cookies.
Mai jos detalii despre fiecare mod de colectare.

Datele colectate prin formular

Formular de contact / cerere oferta

Date stocate: datele completate în formular.
Scop și temeiul juridic al prelucrării datelor: Datele solicitate sunt necesare pentru a i se putea răspunde solicitantului în cel mai adecvat mod posibil. Modalitatea de contact (telefon sau email) va fi stabilită de către reprezentantul Indra Group, în funcție de cererea solicitantului.

Formular abonare la newsletter

Date stocate: datele completate în formular.
Scop și temeiul juridic al prelucrării datelor: Datele sunt folosite pentru trimiterea de emailuri cu oferte, articole de blog și noutăți personalizate. Personalizarea acestor materiale se face pe baza datelor statistice colectate de platforma de email marketing și a statisticilor anonime colectate de Google Analytics. Abonarea reprezintă cererea de a primi aceste newslettere și în consecință reprezintă și consimțământ.

Formular comentariu

Date stocate: datele completate în formular.
Scop și temeiul juridic al prelucrării datelor: Datele sunt stocate și publicate pentru a încuraja discuții pe baza informațiilor oferite în paginile care conțin formularul. Comentariile vor fi supuse unui proces de aprobare. În cazul în care un reprezentant Indra Group consideră că un comentariu nu încurajează o discuție pe baza informațiilor din pagină, din orice motiv, acesta poate să nu publice comentariul. În acest caz, comentariul și datele vor fi șterse din baza noastră de date. Datele Nume și Comentariu vor fi făcute publice, iar Adresa de Email va fi folosită pentru notificarea utilizatorului. Adresa de email completată in câmpul de adresa de email nu va fi făcută publică și nici nu va fi transmisă altor terți.

Datele colectate folosind cookies (Cookie Policy)

Ce sunt cookie-urile

Rolul lor esențial este să creeze utilizatorilor site-ului o experiență de navigare mai facilă, mai utilă și mai plăcută, prin transmiterea de feedback către proprietarii site-urilor asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor (de către utilizatori). De asemenea, unele cookies pot fi folosite pentru reamintire sau pentru personalizarea și targetarea reclamei.
Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe terminalul utilizatorului (de ex. computerul, telefonul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul). Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome etc.) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Ce tipuri de cookie-uri folosim

Folosim 3 tipuri de cookie-uri:

 1. Cookie-uri esențiale pentru funcționarea site-ului. Acest tip de Cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Spre exemplu: personalizarea anumitor setări (limba, țară, prețuri afișate în moneda națională, autentificare etc). Pentru acest tip de cookie-uri nu este nevoie de exprimarea consimțământului.
 2. Cookie-uri de statistici anonime. Aceste cookie-uri ajută la transmiterea de informații către Google Analytics cu privire la experiența și comportamentul utilizatorilor pe site-ul nostru. Datele colectate folosind cookie-urile de Google Analytics, care rulează automat pe site-ului nostru, sunt date anonimizate care nu duc la identificarea persoanelor. Pentru acest tip de cookie-uri nu este nevoie de exprimarea consimțământului.
 3. Cookie-uri de personalizare a publicității si de reamintire. Acest tip de cookie-uri captează date cu caracter personal și activarea lor pe website-ul nostru presupune acordarea consimțământului prealabil. Aceste Cookie-uri se folosesc și pentru a targeta și/sau personaliza publicitatea online și sunt de obicei generate de programele de publicitate și reamintire aparținând unor terțe părți.

Puteți decide ștergerea cookie-urilor sau oprirea scrierii lor, folosind setările browserului.

Accesul, folosirea și stocarea datelor

Cine folosește și are acces la aceste informații

Pentru desfășurarea activităților noastre, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni, numiți în acest document împuterniciți. Serviciile furnizorilor externi presupun stocarea de informații în bazele lor de date, informații care sunt protejate și securizate.
Aceștia pot fi:

 • Reprezentanții Indra Group din departamentele: vânzări, marketing, administrativ, development sau suport client.
  • sistem de administrare website
  • platforma de email marketing
  • platforma de statistici Google Analytics
  • platformele de publicitate online folosite pentru actiuni de remarketing (Google Ads, Facebook)
  • platformele online utilizate și furnizorii de servicii cu care colaborăm pentru a ne desfășura activitatea

Cât timp vor fi stocate datele colectate

Formulare website:
Datele completate prin formularele de pe website, datele stocate în adminul website-ului etc sunt stocate până când solicitantul cere ștergerea lor.
Cookies:
În funcție de tipul de cookie, datele captate de către acestea au durate diferite de păstrare, care variază astfel:

 • Păstrare date doar pe parcursul vizitei utilizatorului;
 • Păstrare date pe o perioadă de câteva zile (spre exemplu, pentru a nu afișa anumite elemente din site, pop-up-uri, alerte, decât o dată la câteva zile, nu la fiecare accesare a site-ului)
 • Păstrare date pe o perioadă mai lungă de timp (cum este cazul datelor anonime captate de către Google Analytics, autentificare automată)

Dacă vrei să afli mai multe informații despre Cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/

Care sunt drepturile tale

În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la date – dreptul de a obține din partea Indra Group o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; totodată, poți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării.
 • Dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține modificarea, realizată de către Indra Group, a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor – ai dreptul de a obține din partea Indra Group ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Indra Group are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) deținătorul datelor își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) deținătorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Indra Group în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române. Indra Group va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și va informa cu privire la acești destinatari, dacă se va solicită acest lucru;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul să soliciți restricționarea procesării datelor tale. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor tale este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:
  • exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de ține), pentru o perioadă care permite operatorului (adică Indra Group) să verifice corectitudinea Datelor;
  • prelucrarea este ilegală și persoană vizată (adică tu) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
  • operatorul (Indra Group) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoană vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
  • persoană vizată (adică tu) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (Indra Group) depășesc pe cele ale persoanei vizate (dacă drepturile legitime ale Indra Group prevalează asupra drepturilor tale).
 • Dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, ai dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Indra Group la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, în orice moment, prelucrării datelor tale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Indra Group pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum ai acces la datele tale

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ai transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le ai, menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne poți contacta oricând la: